Traduceri persoane juridice

Ce oferim pentru traduceri Persoanele Juridice?

Ce vă garantăm?

 Echipa Birou Traduceri BUCUREȘTI poate asigura traduceri din/în peste 30 limbi.

  Traducerea este efectuată de traducători autorizați de Ministerul Justiției și cu experiență în diferite domenii.

✓  Rețeaua de traducatori a companiei noastre este formată din traducatori profesioniști, dedicați și motivați.

 Acordăm o atenție deosebită atat resurselor umane și tehnicilor utilizate, cât și cerințelor dumneavoastră.

✓  Nu percepem taxă de urgență

✓  Sistem  de plată variat și flexibil.

✓  Pastram confidentialitatea informatiilor primite.

✓  Respectam termenele de predare stabilite.

✓  Comanda se poate face online, putem face o estimare de preț fără a fi nevoie să vă deplasați la sediul nostru

✓  Traducerile sunt efectuate de traducatori profesionisti, dedicati si motivati

 

VĂ OFERIM

 

• Traduceri Documentatie licitaţie
• Traduceri Certificate constatatoare, împuterniciri, alte acte înfiinţare
• Traduceri Acte constitutive
• Traduceri Certificate : de constituire, de înmatriculare, de înregistrare, de înscriere, de calitate, de atribuire
• Traduceri Citaţii
• Traduceri Contracte : prestări servicii, colaborare, cadru de distribuire, de muncă individual şi de grup, de furnizare, de parteneriat, de licenţă, racordare, execuţie, vânzare cumpărare, de distribuţie, de sponsorizare, de cesiune, de proiect, de credit, de administrare, acte adiţionale.
• Traduceri Contracte de franciză
• Traduceri Acorduri de confidenţialitate
• Traduceri Convenţie de asociere
• Traduceri Contract de externalizare pentru asistenţa tehnică şi administrativă
• Traduceri Contract specific cu clauză suplimentară
• Traduceri Certificat de urbanism
• Traduceri Caziere judiciare
• Traduceri Certificat de audit pentru Contract de prestări servicii

• Traduceri Certificat de forţă majoră
• Traduceri Scrisori de autorizare
• Traduceri Delegaţie
• Traduceri Permis de şedere
• Traduceri Declaraţie de onorabilitate
• Traduceri Declaraţii
• Traduceri Revocare decizie
• Traduceri Documentaţie de atribuire
• Traduceri Fişe de protecşie a muncii, fişe de post
• Traduceri Legislaţie, extrase din legi
• Traduceri Manual beneficiari proiect POSDRU
• Traduceri Ordin de monitorizare
• Traduceri Rapoarte de monitorizare
• Traduceri Procese verbale
• Traduceri Regulament de ordine interioară
• Traduceri Sentinţa judecătorească
• Traduceri Termeni şi condiţii
• Traduceri Cerere de înmatriculare a unei societăţi pe acţiuni
• Traduceri Mandat special
• Traduceri Garanţie pentru licitaţie
• Traduceri Convenţie privitoare la Capacitatea Tehnică şi Financiară
• Traduceri Ordonanţă
• Traduceri Memorandum

• Traduceri Împuternicire bancară
• Traduceri Delegarea puterilor bancare
• Traduceri Declaraţie producător
• Traduceri Declaraţie de conformitate
• Traduceri Raport audit
• Traduceri Autentificare semnătură
• Traduceri Acte de înregistrare ale fondatorilor
• Traduceri Formular de autorizaţie a producătorului
• Traduceri Convenţie sub semnătură privată
• Traduceri rocedură la angajare
• Traduceri Convenţie de coproducţie delegată
• Traduceri Organigramă
• Traduceri Regulament campanie
• Traduceri Hotărâre a consiliului de administraţie
• Traduceri Ordonanţă de urgenţă
• Traduceri Formulare de înregistrare
• Traduceri Notă privind necesitatea asigurării fondurilor din împrumutul Băncii Mondiale pentru închiderea şi ecologizarea unor obiective miniere
• Traduceri Raport administrator
• Traduceri Situaţie registru naţional juridic
• Traduceri Certificat acţionari

 

 

Servicii complete de traduceri,

fără taxe de urgență!